sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr Thanh
HOTLINE 24/7 - 0904 654 435

Dầu Động Cơ

BP Vanellus Multi 10W40
BP Vanellus Multi 10W40
Castrol CRB
Castrol CRB
Castrol CRB Turbo+15W40
Castrol CRB Turbo+15W40
Castrol MHP 153
Castrol MHP 153
Castrol Vecton 15W40
Castrol Vecton 15W40

Dầu Thủy Lực

Castrol Hyspin AWS 10
Castrol Hyspin AWS 10
astrol Hyspin AWS 32
astrol Hyspin AWS 32
Castrol Hyspin AWS 46
Castrol Hyspin AWS 46
Castrol Hyspin AWS 68
Castrol Hyspin AWS 68
Castrol Hyspin HVI 46
Castrol Hyspin HVI 46

Dầu Máy Nén Khí

Castrol Aircol MR 46
Castrol Aircol MR 46
Castrol Aircol SR 32
Castrol Aircol SR 32
Castrol Aircol PD 100
Castrol Aircol PD 100
Castrol Aircol PD 150
Castrol Aircol PD 150
Castrol Aircol SR 46
Castrol Aircol SR 46

Dầu Bánh Răng Hộp Số Công Nghiệp

Castrol Alpha SP 150
Castrol Alpha SP 150
Castrol Alpha SP 220
Castrol Alpha SP 220
Castrol Alpha SP 320
Castrol Alpha SP 320
Castrol Alpha SP Oils
Castrol Alpha SP Oils
Castrol Alpha SP Oils
Castrol Alpha SP Oils

Dầu Truyền Động, Dầu Cầu

Castrol Agritrans Plus 10W30
Castrol Agritrans Plus 10W30
Castrol Manual 140
Castrol Manual 140
Castrol ATF Dex III
Castrol ATF Dex III
Castrol Transmax Offroad
Castrol Transmax Offroad
Castrol Axle 80W90
Castrol Axle 80W90

Mỡ Bôi Trơn

Dầu tuần hoàn
Dầu tuần hoàn
Castrol Hightem
Castrol Hightem
Castrol Spheerol SX2
Castrol Spheerol SX2
Castrol Spheerol ELP 2
Castrol Spheerol ELP 2
Castrol Moly
Castrol Moly